ഇവരുടെ വാക്കുകള്‍ കേട്ടേ പറ്റൂഇന്നല്ലെങ്കില്‍ നാളെ ഈആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍വേവലാതിയുമായി നമ്മളുമുണ്ടാകും..