എന്നമ്മയ്ക്ക് ഞാനെന്തു നല്കും…

Song : Ennammaykku Njaanenthu Nalkum

Genre : Mariyan Devotional

Lyric : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

Music : Leo Sunny Mutholapuram

Singer : Teena Mary Abraham

Orchestration & Sound Mixing : Tom Pala

Voice Recording : Pala കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്

Visual Direction & Editing : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

Produced and Published by TONE OF CHRIST MEDIA