മരണമെൻ കൈപിടിച്ച് Maranamen Kaipidichu…Kester

മരണത്തിന്റെ തീവ്ര അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ മനസ്സിന്റെ മരണാനുഭവക്കാഴ്ചകൾ… സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ…
ഞാനും നീയും ഏതു നിമിഷവും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട മരണമെന്ന ജീവിത സത്യത്തിൽ മനസ്സുപതറാതെ കരുത്തരായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുവാൻ ഈ ഗാനം പ്രചോദനമാകട്ടെ….

Lyrics : James Kunnumpuram
Music : Edwin Karikkampillil
Singer : Kester
Chorus: Sneha and Sonya
Audio – Visual Direction & Editing :Fr. Xavier Kunnumpuram mcbs
Orchestration and Mixing : Pradeep Tom
Voice Recording :Lal Studio, EKM
Published by Tone of Christ Media
Production : JMJ CANADA INC

Lyrics:

മരണമെൻ കൈപിടിച്ചകലുന്ന നേരം

ദേഹമെൻ ദേഹിയെ പിരിയുന്ന നേരം,

ഇഹലോക ചിന്തകൾ വെടിയുന്ന യാമം,

ഞാനൊരുപുതുഗേഹം അണയും മുഹൂർത്തം.

ആത്മാക്കൾ നിഴലായ് നിർവൃതിയടയുന്ന

വേറിട്ട രൂപങ്ങൾ കണ്ടുനിൽക്കേ,

മാലാഖയൊരു പുസ്തകത്താളിനുള്ളിൽ

അതിഥിയായെന്റെയും പേരുചേർത്തു.

ഇനിയില്ലാ എന്നുടെ പഴമകൾ

ഏതുമേ പുതുമകൾ ആണെന്റെ നാഥനൊപ്പം

സുഖമുള്ളൊരോർമയായ് വീടുവിട്ട്

എൻ നാഥനൊപ്പമൊന്നുറങ്ങിടട്ടെ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s