പ്രണയം അസ്ഥിക്ക്പിടിച്ചപ്പോൾ ISRO യിലെ ജോലി സാധ്യത ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസത്തിലേക്ക്‌ | Sr Merlin CMC

“ഏറ്റവും പുതിയതും ഭക്തി സാന്ദ്രവുമായ വി .യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ”

“നിങ്ങൾ ജോസഫിന്റെ പക്കലേയ്ക്ക് ചെല്ലുവിൻ” (ഉൽപ്പ. 41 :55 )

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹിതനും, യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വലിയ ഭക്തനും, കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനും ആയ വി .ചാവറ പിതാവിന്റെ ജന്മഗൃഹത്തിൽ നിന്നും യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വർഷത്തിലെ, ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലെ, ഈ മരണ തിരുനാളിന് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം ….

വി.യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ …ഏറ്റവും നവീനവും ഭക്തി സാന്ദ്രവുമായ സംഗീതാവിഷ്കാരം ..

ഈ നൊവേനയുടെ ദിനങ്ങളിൽ, ഈ ലുത്തിനിയ നമുക്ക് ഏറ്റു പാടാം … വി.യൗസേപ്പിതാവ്, പ.അമ്മയോടൊപ്പം നമ്മുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കട്ടെ ..

Direction : Rev. Fr. Thomas Irumbukuthiyil CMI
Co-ordination : Rev. Fr. Antony Vallavanthara CMI
Music : Rev. Fr. Sinto Chiramal
Vocals : Rev. Sr. Deepa Therese CMC, Ashin Sabu
Orchestration, Mix & Mastering : Zacharia Joy Alappuzha
Studio – Raja Music Works ( M. Jeba Raja, Villukuri )
Special Thanks to : V. Rev. Dr. Josy Thamarasserry (CMI, Vicar General)

Lyrics:
കർത്താവേ കനിയണമേ
മിശിഹായേ കനിയണമേ
കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും
പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ

സ്വർഗ്ഗ പിതാവാം സകലേശാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ
നരരക്ഷകനാം മിശിഹായെ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ
ദൈവാത്മാവാം സകലേശാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ
പരിപാവനമാം ത്രിത്വമേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ

ദൈവകുമാരനു മാതാവാം
വിശുദ്ധയാകും കന്യക തൻ
വിരക്തപതിയാം യൗസേപ്പേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

ദാവീദിന്നുടെ സന്തതിയായ്
ഗോത്രപിതാക്കടെ ദീപികയായ്
വന്നവനാം മാർ യൗസേപ്പേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

കന്യകയാകും മാതാവിൻ
നിർമ്മലനാം പരിരക്ഷകനേ
മിശിഹായുടെ പരിപാലകനേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

തിരുക്കുടുംബം തണലേകി
നയിച്ച നന്മ നിറഞ്ഞവനേ
വിവേകമതിയാം നായകനേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

ധീരതയുടെ സുരതാരകമേ
വിശ്വാസികളുടെ ആശ്രയമേ
വിനീതനാകും പുണ്യാത്മാ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

ദാരിദ്ര്യത്തിൻ സ്നേഹിതനേ
അദ്ധ്വാനത്തിൻ മാതൃകയേ
ആശ്വാസകനാം ശ്രേഷ്ഠ പിതാ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

സമർപ്പണത്തിൻ ദർപ്പണമേ
കന്യാ(വത പരിപാലകനേ
കുടുംബ പാലക യൗസേപ്പേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

രോഗം മരണ ഭയങ്ങളിലും
ഉഴലുന്നോരുടെ ആശ്രയമേ
പാവന ചരിതാ വന്ദ്യ ഗുരോ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും
ദൈവത്തിൻ മേഷമേ നാഥാ….
പാപം പൊറുക്കേണമേ….

ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും
ദൈവത്തിൻ മേഷമേ നാഥാ….പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ…

ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും
ദൈവത്തിൻ മേഷമേ നാഥാ….ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ….

നോമ്പുകാലം മൂന്നാം ഞായർ

(മത്തായി 20:17-28) – സെബദീപുത്രന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന മിശിഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരേ, നാമിന്ന് നോമ്പുകാലം മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സെബദിപുത്രന്മാരുടെ അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് സുവിശേഷഭാഗം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ഈശോ ഇന്ന് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സൌഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു. രണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നാം അകന്നുപോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സുവിശേഷം നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സൌഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വചനം നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു. മമ്മോദീസ സ്വീകരിച്ച്, ക്രൈസ്തവ […]

നോമ്പുകാലം മൂന്നാം ഞായർ

MEN IN CASSOCKS: ക്രൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ (Tribute to St. Chavara) (Cover song)

MEN IN CASSOCKS presents ക്രൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ (Tribute to St. Chavara) (Cover song) കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ നവോത്ഥാനനായകനും CMI, CMC സഭാസ്ഥാപകനുമായ വി.കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറപിതാവിന്റെ 216-ാം ജൻമദിനത്തിൽ CMI സഭയിലെ യുവവൈദീകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു മനോഹരഗാനം. വിദ്യാഭ്യാസ ആതുരാരോഗ്യ സാമൂഹികരംഗങ്ങളിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കേരളസഭയെ പടുത്തുയർത്തിയ വി.ചാവറ പിതാവിന്റെ ജൻമദിനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഗാനം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്.

CMI Music Ministry under the patronage of CMI General Dept of Pastoral Ministry

Lyrics and Music Naiby Varghese (Melbourne)

Vocals: Prince Parathinal CMI, Vipin Kurisuthara CMI, Phinil Ezherath CMI, Thomson Koodapatt CMI & Subin Kottoor CMI Keyboard: Joyis Kolamkuzhiyil CMI Guitars: Subin Kottoor CMI, Gijo Maveli CMI Flute: Jijo Urumbil CMI Drums: Fr. Justin Kaliyaniyil CMI General Pastoral Councilor: Fr. Josey Thamarassery CMI Media Co-ordinator Sonychen CMI Media Assistance Fr. Sijesh Vathukkadan CMI & Richu Kunnel CMI

English subtitles: Fr. Lawrence Padamadan CMI

Logo Designing: Fr. Joby Koodakatu CMI

Special Thanks to Nifin A. Jose (Melbourne)

Recorded @ Pop Media, Ernakulam

Programming, Mixing & Mastering: Ninoy Varghese

Shoot and Editz: Don Valiyavelicham

ക്രൂശിതനെ കണ്ടൂ ഞാൻ എൻ പീഢകളിൽ സ്നേഹിതെന കണ്ടൂ ഞാൻ എൻ വേദനയിൽ (2)

ഓശാന വീഥിയിലെ ഗീതികൾ ഞാൻ കേട്ടു കാൽവരിക്കുന്നിലെ ആ പൊൻമുഖം ഒന്ന് കണ്ടു (2)

CH: യേശുേവ നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ.. യേശുേവ നിൻ ത്യാഗത്തിൻ്റ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ..

കാനായിലെ വെള്ളംവീഞ്ഞാക്കിയവൻ കടലിനുമീെത നടന്നു പോയവൻ തളർവാത രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിയവൻ പാപികളെ മാറോട് ചേർത്ത് അണച്ചവൻ അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയേകി ബധിരർക്കു കേൾവിയും മൃതനായ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചതും നീ

CH: യേശുേവ നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ.. യേശുേവ നിൻ ത്യാഗത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ..

പാടുപീഡകളാൽ പിടഞ്ഞവൻ പരിഹാസപാത്രമായ് മാറിയവൻ ക്രൂശിൽ നമുക്കായി ബലിയായവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉത്ഥാനം ചെയ്തവൻ അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നവൻ കുർബായായ് നിത്യം കരുതുന്നവൻ

CH: യേശുേവ നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ.. യേശുേവ നിൻ നി ത്യാഗത്തിൻ്റ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ..