വി. യൗസേപ്പിതാവ്

സഭ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത്, ഭാഗ്യതാതനായ യൗസേപ്പിതാവിനെപ്പോലെ അഭിഷേകനിറവിൽ ജീവിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങുവാൻ HOUSETOP MEDIA- യിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഗാനം.
ജോസ് പുള്ളിക്കാനം വരികൾ എഴുതി മകൻ ഫാ. തോമസ് തോപ്പിൽ സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നതു ഈശോയുടെ സ്വന്തം പാട്ടുകാരി ടീന മേരി അബ്രഹാം ആണ്.

ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് തണലേകി, അവിടുത്തെ സംരക്ഷിച്ച്‌ , സ്വര്‍ഗീയ പിതാവിന്‍റെ ഭൗമികമായ നിഴലായിരുന്ന വി. യൗസേപ്പിതാവേ, രക്ഷകന്‍റെ കാവല്‍ക്കാരനേ, സ്വസ്തീ! ഞങ്ങള്‍ക്കും അങ്ങു പിതാവാകണമേ, ജീവിതപാതയില്‍ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ! Patris Corde – Pope Francis

ദിവ്യ കുമാരനെ നിൻ കരത്തിൽ വഹിച്ചു
ഭാഗ്യവാനായി പ്രശോഭിച്ചവനെ
കീർത്തിക്കുന്നു നിൻ അപദാനങ്ങൾ (2)

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ
നീതിയിൻ വാടാ മുടി ധരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ (2)

നിശബ്ദതയിൽ അഭിഷേക നിറവിൽ
സർവ്വം സംഗ്രഹിച്ചു ധന്യനായി നീ (2)
സമർപ്പണം എന്തെന്നറിഞ്ഞിടാൻ
നിൻ മാധ്യസ്ഥമേകിടണേ (2)

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ
നീതിയിൻ വാടാ മുടി ധരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ

അദ്ധ്വാനത്തിൻ മഹനീയതയിൽ
ആനന്ദം ആസ്വദിച്ചമഹാത്മാവേ (2)
അനുനിമിഷം സ്വർഗ്ഗീയ നീതിയിൽ
വിളങ്ങിയോനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണേ (2)Lyrics: Jose Pullikkanam

Music: Fr. Thomas Thoppil

Singer: Teena Mary Abraham

Programmed and Harmony arranged by: George Antony

Producer: V. S. Raju Valuparambil

Chorus: Catherin, Minnu, Arun, Mathew

Flute: Biju Kottayam

Mixing and Mastering: Joy Amala, Amala digital domain, Kanjirappally

Camera – Unni Scaria, Jerry Pulickan

Editing – Renil Jacob

Production Design – Justin Alappattu, Christin Alappattu, Bro. Ajo

Special Thanks to: Rev. Fr. Nibin Kochuveettil (Director, Amala Communications, Kanjirappally)

“ഏറ്റവും പുതിയതും ഭക്തി സാന്ദ്രവുമായ വി .യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ”

“നിങ്ങൾ ജോസഫിന്റെ പക്കലേയ്ക്ക് ചെല്ലുവിൻ” (ഉൽപ്പ. 41 :55 )

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹിതനും, യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വലിയ ഭക്തനും, കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനും ആയ വി .ചാവറ പിതാവിന്റെ ജന്മഗൃഹത്തിൽ നിന്നും യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വർഷത്തിലെ, ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലെ, ഈ മരണ തിരുനാളിന് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം ….

വി.യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ …ഏറ്റവും നവീനവും ഭക്തി സാന്ദ്രവുമായ സംഗീതാവിഷ്കാരം ..

ഈ നൊവേനയുടെ ദിനങ്ങളിൽ, ഈ ലുത്തിനിയ നമുക്ക് ഏറ്റു പാടാം … വി.യൗസേപ്പിതാവ്, പ.അമ്മയോടൊപ്പം നമ്മുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കട്ടെ ..

Direction : Rev. Fr. Thomas Irumbukuthiyil CMI
Co-ordination : Rev. Fr. Antony Vallavanthara CMI
Music : Rev. Fr. Sinto Chiramal
Vocals : Rev. Sr. Deepa Therese CMC, Ashin Sabu
Orchestration, Mix & Mastering : Zacharia Joy Alappuzha
Studio – Raja Music Works ( M. Jeba Raja, Villukuri )
Special Thanks to : V. Rev. Dr. Josy Thamarasserry (CMI, Vicar General)

Lyrics:
കർത്താവേ കനിയണമേ
മിശിഹായേ കനിയണമേ
കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും
പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ

സ്വർഗ്ഗ പിതാവാം സകലേശാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ
നരരക്ഷകനാം മിശിഹായെ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ
ദൈവാത്മാവാം സകലേശാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ
പരിപാവനമാം ത്രിത്വമേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ

ദൈവകുമാരനു മാതാവാം
വിശുദ്ധയാകും കന്യക തൻ
വിരക്തപതിയാം യൗസേപ്പേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

ദാവീദിന്നുടെ സന്തതിയായ്
ഗോത്രപിതാക്കടെ ദീപികയായ്
വന്നവനാം മാർ യൗസേപ്പേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

കന്യകയാകും മാതാവിൻ
നിർമ്മലനാം പരിരക്ഷകനേ
മിശിഹായുടെ പരിപാലകനേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

തിരുക്കുടുംബം തണലേകി
നയിച്ച നന്മ നിറഞ്ഞവനേ
വിവേകമതിയാം നായകനേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

ധീരതയുടെ സുരതാരകമേ
വിശ്വാസികളുടെ ആശ്രയമേ
വിനീതനാകും പുണ്യാത്മാ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

ദാരിദ്ര്യത്തിൻ സ്നേഹിതനേ
അദ്ധ്വാനത്തിൻ മാതൃകയേ
ആശ്വാസകനാം ശ്രേഷ്ഠ പിതാ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

സമർപ്പണത്തിൻ ദർപ്പണമേ
കന്യാ(വത പരിപാലകനേ
കുടുംബ പാലക യൗസേപ്പേ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

രോഗം മരണ ഭയങ്ങളിലും
ഉഴലുന്നോരുടെ ആശ്രയമേ
പാവന ചരിതാ വന്ദ്യ ഗുരോ
പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായ്

ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും
ദൈവത്തിൻ മേഷമേ നാഥാ….
പാപം പൊറുക്കേണമേ….

ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും
ദൈവത്തിൻ മേഷമേ നാഥാ….പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ…

ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കും
ദൈവത്തിൻ മേഷമേ നാഥാ….ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ….

നോമ്പുകാലം മൂന്നാം ഞായർ

(മത്തായി 20:17-28) – സെബദീപുത്രന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന മിശിഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരേ, നാമിന്ന് നോമ്പുകാലം മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സെബദിപുത്രന്മാരുടെ അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് സുവിശേഷഭാഗം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ഈശോ ഇന്ന് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സൌഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു. രണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നാം അകന്നുപോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സുവിശേഷം നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സൌഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വചനം നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു. മമ്മോദീസ സ്വീകരിച്ച്, ക്രൈസ്തവ […]

നോമ്പുകാലം മൂന്നാം ഞായർ

Fratelli tutti “ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി ( സകലരും സഹോദരർ ) | ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ചാക്രികലേഖന സംഗ്രഹം”

An initiative of Sanathana MCBS Major Seminary, Thamarassery

Short discription of fratelli tutti. Fratelli tutti is the third encyclical of Pope Francis, subtitled “on fraternity and social friendship”. In the document, Francis states that the way the COVID-19 pandemic was managed by world countries has shown a failure in global cooperation.
Published on 4 October 2020, Feast of St. Francis of Assissi.

MEN IN CASSOCKS: ക്രൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ (Tribute to St. Chavara) (Cover song)

MEN IN CASSOCKS presents ക്രൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ (Tribute to St. Chavara) (Cover song) കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ നവോത്ഥാനനായകനും CMI, CMC സഭാസ്ഥാപകനുമായ വി.കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറപിതാവിന്റെ 216-ാം ജൻമദിനത്തിൽ CMI സഭയിലെ യുവവൈദീകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു മനോഹരഗാനം. വിദ്യാഭ്യാസ ആതുരാരോഗ്യ സാമൂഹികരംഗങ്ങളിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കേരളസഭയെ പടുത്തുയർത്തിയ വി.ചാവറ പിതാവിന്റെ ജൻമദിനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഗാനം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്.

CMI Music Ministry under the patronage of CMI General Dept of Pastoral Ministry

Lyrics and Music Naiby Varghese (Melbourne)

Vocals: Prince Parathinal CMI, Vipin Kurisuthara CMI, Phinil Ezherath CMI, Thomson Koodapatt CMI & Subin Kottoor CMI Keyboard: Joyis Kolamkuzhiyil CMI Guitars: Subin Kottoor CMI, Gijo Maveli CMI Flute: Jijo Urumbil CMI Drums: Fr. Justin Kaliyaniyil CMI General Pastoral Councilor: Fr. Josey Thamarassery CMI Media Co-ordinator Sonychen CMI Media Assistance Fr. Sijesh Vathukkadan CMI & Richu Kunnel CMI

English subtitles: Fr. Lawrence Padamadan CMI

Logo Designing: Fr. Joby Koodakatu CMI

Special Thanks to Nifin A. Jose (Melbourne)

Recorded @ Pop Media, Ernakulam

Programming, Mixing & Mastering: Ninoy Varghese

Shoot and Editz: Don Valiyavelicham

ക്രൂശിതനെ കണ്ടൂ ഞാൻ എൻ പീഢകളിൽ സ്നേഹിതെന കണ്ടൂ ഞാൻ എൻ വേദനയിൽ (2)

ഓശാന വീഥിയിലെ ഗീതികൾ ഞാൻ കേട്ടു കാൽവരിക്കുന്നിലെ ആ പൊൻമുഖം ഒന്ന് കണ്ടു (2)

CH: യേശുേവ നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ.. യേശുേവ നിൻ ത്യാഗത്തിൻ്റ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ..

കാനായിലെ വെള്ളംവീഞ്ഞാക്കിയവൻ കടലിനുമീെത നടന്നു പോയവൻ തളർവാത രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിയവൻ പാപികളെ മാറോട് ചേർത്ത് അണച്ചവൻ അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയേകി ബധിരർക്കു കേൾവിയും മൃതനായ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചതും നീ

CH: യേശുേവ നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ.. യേശുേവ നിൻ ത്യാഗത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ..

പാടുപീഡകളാൽ പിടഞ്ഞവൻ പരിഹാസപാത്രമായ് മാറിയവൻ ക്രൂശിൽ നമുക്കായി ബലിയായവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉത്ഥാനം ചെയ്തവൻ അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നവൻ കുർബായായ് നിത്യം കരുതുന്നവൻ

CH: യേശുേവ നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ.. യേശുേവ നിൻ നി ത്യാഗത്തിൻ്റ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ..

ദൈവ തിരുമനസ്സിന് അതെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ

പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ ദൈവ തിരുമനസ്സിന് അതെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഒരമ്മ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പന്തിരുവേലിൽ ജോയ് ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ മോളി ചേച്ചിയാണ് ആ അമ്മ. മനുഷ്യ മക്കളെ നിത്യതയിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും കൂട്ടികൊണ്ട് പോകുവാൻ വൈദികരെ വേണം എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് സമ്മതം മൂളിയ ഒരമ്മയും അപ്പനും. ഈ ദമ്പതികൾക്ക് 5 ആൺ മക്കളാണ്. 5 പേരിൽ 4 പേർ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇവർക്ക് മുന്നേ ഒരു ജേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശൈശവത്തിൽ ഒരു അപകടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ട്വിങ്കൾ എന്ന ആ മകനെ അമ്മയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ട്വിങ്കിളിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു വീട് നിറച്ചു കുട്ടികൾ വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നിറയെ കുഞ്ഞുമാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും ഉള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈശോ അവനെ കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഈശോ ട്വിങ്കിളിനെ കുട്ടികൊണ്ട് പോയതോർത്ത്‌ ജോയി ചേട്ടനും മോളി ചേച്ചിയും ഈശോയോട് പിണങ്ങിയില്ല.
പകരം ഈശോ ലോകത്തിലെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ പൗരോഹിത്യം സമൃദ്ധമായി പന്തിരുവേലിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് അയച്ചു.
2021 ജനുവരി 5, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9:15ന് പൈക സെൻറ് ജോസഫ്സ് ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് അഭിവന്ദ്യ മുരിക്കൻ പിതാവിന്റെ കൈവെയ്പ്പ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച്‍, ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ വൈദികൻ Fr. മാത്യു പന്തിരുവേലിൽ പ്രഥമ ദിവ്യബലിഅർപ്പിച്ചു.


ഈ അമ്മയുടെ 5 ആൺ മക്കളിൽ ഒരാൾ മാത്രം ആണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രേവേശിച്ചത്. ഇവരുടെ മക്കളിൽ ആദ്യം പുരോഹിതൻ ആയത് Fr.മാർട്ടിൻ പന്തിരുവേലി ആണ്. അദ്ദേഹം പാലാ രൂപതയിൽ മറ്റത്തിപ്പാറ പള്ളി വികാരിആണ് ശുശ്രുഷ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ Fr. അൽഫോൻസ് പന്തിരുവേലിൽ മിഷൻ രൂപതയിൽ ശുശ്രുഷ ചെയ്യുന്നു. ജനുവരി മാസം പുത്തൻ കുർബാന ചൊല്ലിയ മൂന്നാമത്തെ ആൾ Fr. മാത്യു പന്തിരുവേലിൽ പാലാ രൂപതക്കു വേണ്ടിയാണ് ശുശ്രുഷ ചെയ്യുന്നത്. നാലാമത്തെ ആൾ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്നു.

പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള സഹോദരൻമാർക്ക് ലണ്ടനിൽ ഉള്ള ടൈറ്റസും ഭാര്യ ലിറ്റിയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നു. ലക്ഷ കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ജോലികൾക്ക് മിടുക്കരായ മക്കളെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നാലു മക്കളെ സഭക്ക് നൽകിയ ഈ മാതാപിതാക്കൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാതൃകയാണ്. സ്വർഗസ്ഥാനയ ദൈവം ഈ കുടുംബത്തെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.